top01 top12 top03 top14 top05 top16 top07


Om företaget Anders Skiffer

Anders Skiffer finns i Stenungsund, 5 mil norr om Göteborg, där vi bedriver skifferförsäljning och lagerhållning.         Se kartan >>>

Vi levererar skiffer över hela Sverige och utför även läggning och montering av skiffer.

Vårt mål som skifferleverantör är att hålla låga priser med bra service till kund.
Vi levererar oregelbundna skifferplattor, tjocklek: 10-20mm, 20-40mm och 40-60mm, även större skifferplattor upp till 3m2, mursten för trådgårdsmurar och fasader mm.

Plattorna levereras på lastpall. Skiffer kan användas för uteplatser, trädgårdsgångar, golv, fasader, bord etc.


Försäljning, lagerhållning och läggning av oregelbunden och sågad skiffer.

Användningsområden för skiffer / skifferplattor: uteplatser, altaner, stegsten, husgrunder, trädgårdsgångar, murar, fasader,fondväggar, golv,  trappor, skorstenar, spisar, bord och runt pooler.
 
Oregelbunden skiffer finns i tjocklekarna:
10-20 mm
20-40 mm
40-60 mm

Vi levererar över hela Sverige.  Konkurrenskraftiga priser.

 

info@andersskiffer.se | Anders Skiffer, Munkerödsvägen 10‎,
444 32 Stenungsund,tel: 070-3455502